Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Периодична доставка, по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Здравец"-град Девня

Описание

Периодична доставка, по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Здравец"-град Девня

Контакти

Лице за контакт: Лиляна Стефанова Георгиева

Електронна поща: zdravetc1954@abv.bg

Телефон/Факс: 0519/34445

Протоколи и доклади

Протокол на комисия

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане и приложения

Друга полезна информация

Документация

Образци

Ценово предложение

Обява

Заповед за избор на изпълнител

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 7.6.2018 г. 12:49:00
  • Дата на публикуване в РОП: 7.6.2018 г. 11:00:00
  • Номер в РОП: 9076937

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки