Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на дизелово гориво за отопление на Детска градина "Здравец"

Описание

Доставка на дизелово гориво за отопление на Детска градина "Здравец"

Контакти

Лиляна Георгиева

Телефон/Факс: 0519/34445 

Електронна поща: zdravetc1954@abv.bg

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане

Друга полезна информация

Решение

Обявление за възлагане

Обявление за приключила процедура

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 27.3.2018 г. 15:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 27.3.2018 г. 14:00:00
  • Номер в РОП: 04183-2018-0001
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки