Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на дизелово гориво за отопление на Детска градина "Здравец"

Контакти

Лиляна Георгиева

Телефон/Факс: 0519/34445 

Електронна поща: zdravetc1954@abv.bg

Предварително обявление

Прекратяване на договор

Друга полезна информация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за възлагане

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 9.4.2019 г. 15:56:00
  • Дата на публикуване в РОП: 9.4.2019 г. 11:56:00
  • Номер в РОП: 04183-2019-0001
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки