Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка, по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Здравец"-гр. Девня

Контакти

Лице а контакт: Лиляна Стефанова Георгиева

Телефон/Факс: 0519/34445

Електронна поща: zdravetc1954@abv.bg

Протоколи и доклади

Протокол

Друга полезна информация

Образци

Обява

Указания за участие и техническа спецификация

Ценово предложение

Заповед прекратяване

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 2.5.2018 г. 14:04:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки